MARBOTOP AL90 Krovna folija

MARBOTOP AL90 sa reflektujućem slojem od aluminijuma

Opis

Izolaciona krovna folija od PE sa integrisanim ojačanjem i reflektujućim slojem od aluminijuma.
Paroizolaciona krovna folija Marbotop AL90 je idealno rešenje kada je potrebno spojiti vodootpornost i paronepropustljivost u kombinaciji sa termoreflektujućim efektom. Ojačanje povećava otpornost na istezanje u dužinu i širinu.

 

Šifra Naziv JM Pakovanje Transportno
005080 Krovna folija MARBOTOP AL90 m2 75 8400