Blažujka BoardMax

Vodootporna višeslojno laminirana BoardMax blažujka

Kategorija:

Opis

Vodootporna višeslojno laminirana drvena ploča, namenjena za izradu linearnih, nelinearnih i specijalnih oplata i sistema oplata. Vodonepropusnost i izražena otpornost prema ekstremnim promenama temperature, habanju, savijanju i penetrativnim udarcima su samo deo dobrih osobina BoardMax-a. Završni radovi se mogu brže i kvalitetnije izvesti uz znatnu uštedu materijala. Upotrebljeno vezivno sredstvo nema emisiju štetnih isparenja, biološki je neutralna te se BoardMax ploče mogu uportebljavati pri gradnji specijalnih postrojenja u prehrambenoj industriji.

 

Šifra Naziv JM Dimenzija Pakovanje Transportno
 019000 BoardMax ploča – blažujka kom 1220 x 2440 x 20mm 1 50-55