Alu početni profili

Alu početni profil za postavljanje termoizolacije fasade

Opis

Namenjen je za zaštitu donje ivice sistema termoizolacije fasade, za ravno početno polaganje ploča, a ujedno i za izvođenje priključka na podnožje zida. Postavlja se ravno na zid, na visinu od najmanje 30 cm od kote tla. Građevinskim lepilom i tiplama se pričvršćuje na nosivu površinu. Štiti donju ivicu termoizolacije od uticaja vode, vlage, mehaničkih oštećenja, insekata i glodara. Izrađuje se od nekorodirajućeg aluminijuma u više dimenzija, zavisno od debljine termoizolacionih ploča.

Šifra Naziv   JM   Dimenzija Pakovanje Transportno
003005  Alu početni profil m 0.033 x 2.5 m  50  50
003006  Alu početni profil m 0.053 x 2.5 m 50 50
003003  Alu početni profil m 0.083 x 2.5 m 50 50
003004  Alu početni profil m 0.103 x 2.5 m 50 50