Brzomontirajuće tiple sa šarafom

Brzomontirajuća tipla sa šarafom

Opis

Služi za pričvršćivanje profila na čvrste podloge (beton, opeku, blok…).

Konstrukcija tiple od PP garantuje brzo i lako instaliranje sistema.

Šaraf se pri montaži ukucava čekićem, što umnogome ubrzava tok montaže sistema.

 

Šifra Naziv JM Dimenzija Pakovanje Transportno
007114 Brzomontirajuća tipla Bomax brend kom 6 x 40 200 200
007115 Brzomontirajuća tipla Bomax brend kom 6 x 60 100 100
007116 Brzomontirajuća tipla Bomax brend kom 6 x 80 100 100